Planning Project – Driving Forces and Contemporary Tendencies

Ett projekt vars syfte var att utveckla förståelsen i vad som ligger bakom kontexten och situationen av platser och hur man från dess plats specifika utveckla ett projekt. Första delen av kursen hade fokus på litteratur inom planering och arkitektur och avslutades med ett projekt. Jag valde att arbeta med aktuella Hyllie. Projektet fokuserade påFortsätt läsa ”Planning Project – Driving Forces and Contemporary Tendencies”

Projektering och byggande av landskapsarkitektur

Det här var en kurs vars mål var att ge grundläggande kunskaper om landskapsarkitekturens hårda material och hur de används, markbyggnadsteknik och projektering av mark i urban miljö utifrån en verklighetsnära arbetsprocess. Huvuduppgift var att göra ett projekt med ett gestaltningsförslag som utvecklas till rationella och entydiga markbyggnadshandlingar med rutiner avpassade till standard och vedertagen praxis iFortsätt läsa ”Projektering och byggande av landskapsarkitektur”