Advanced Digital Landscape Analysis with GIS

Det har var en kurs i att fördjupa användandet av ArcGIS inom landskapsanalys. Målet med kursen var bara inte att lära mig programmet utan också att förstå tänkandet och användningen av kartor samt annan rumslig information. Under kursens gång testades vi delvis med en tentamen i grundläggande användning och funktion av programmet samt med ett antal övningar inom grönstruktur, vindkraft, historiska kartor samt översvämningsmodellering. Kursen avslutades med ett större projekt i vilket jag fokuserade på historisk landskapskaraktärisering genom att jämföra tre olika kartor från 1800, 1900 och 2000-tal . Genom detta kunde jag analysera förändringar i landskapets och dess användning som skulle kunna användas för framtida prognoser av beslut och dess åverkan i landskapet genom att studera heterogenitet, förändring och utveckling med hjälp av SPSS. Den stora utmaningen i projektet var att lära sig läsa de historiska kartorna och utifrån dessa hitta gemensamma nämnare att arbeta utifrån. Värdet av en välstuderad grund för gott resultat är en lärdom jag alltid kommer ta med mig i varje projekt jag tar mig an.

landuse_kartor1

 

För mer detaljer se: Past and Present Landscapes in Dalby, Skåne

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *