Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA

Den här kursen utvecklade min kunskap i att förstå helheter och konsekvenser av beslut samt innebörden av att kompromissa för att maximera effekten för att uppfylla flera intressenters önskningar. Under kursens gång fick vi också göra oss bekanta med miljökonsekvensbeskrivningar, hur man utformar dessa, samt betydelsen av dem men också hur viktigt det är med transparens under ett projekt för att uppnå lyckade projekt. Mitt arbete under den här tiden kallade jag ”Densifying the Biodiver(c)ity” och hade som syfte att undersöka hur man kunde maximera och planera för biodiversitet i ett planeringsstadie vid en förtätning av Kirseberg i Malmö.

För hela rapporten se: 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *