Planning Project – Driving Forces and Contemporary Tendencies

Ett projekt vars syfte var att utveckla förståelsen i vad som ligger bakom kontexten och situationen av platser och hur man från dess plats specifika utveckla ett projekt. Första delen av kursen hade fokus på litteratur inom planering och arkitektur och avslutades med ett projekt. Jag valde att arbeta med aktuella Hyllie. Projektet fokuserade på hur övergången from öppet åkerlandskap till tät stadsstruktur skulle kunna gå till i olika strategiska steg. För mig handlade om att förstå hur en en så drastisk förändring kan gå till för att överbrygga ett skapande av en ny stadsgräns och samtidigt låta den nya stadsdelen möta både landet och stadens behov samtidigt som historien och framtiden blandas.

malmo_expanding

 

 

 

 

 

 

driving forces_framsida_till hemsida

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *