Projektering och byggande av landskapsarkitektur

Det här var en kurs vars mål var att ge grundläggande kunskaper om landskapsarkitekturens hårda material och hur de används, markbyggnadsteknik och projektering av mark i urban miljö utifrån en verklighetsnära arbetsprocess. Huvuduppgift var att göra ett projekt med ett gestaltningsförslag som utvecklas till rationella och entydiga markbyggnadshandlingar med rutiner avpassade till standard och vedertagen praxis i byggprojekt. Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar gavs en bred grundkunskap om byggprocessen och viktiga moment i projekteringen, såsom höjdsättning, måttsättning, materialval och produktkännedom, detaljkonstruktioner och grundläggning, teknisk beskrivning enligt AMA, samt en inblick i besiktning och projekteringens kostnadskonsekvenser. Utöver det så behandlade kursen även val av material utifrån utseende och egenskaper där även dimensionering av överbyggnader och växtbäddar var viktiga delar i kursen.

projektering_skiss2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *