Omvärldsanalys: Ekosystemtjänster i den kommunala planeringsprocessen utanför Sverige 

Under vintern 2015-2016 gjorde jag en praktik på Ekologigruppen i Malmö. Som en del i deras arbete inom BEST-projektet  (Boverket och ekosystemtjänsterna) som drevs av Malmö stad tog jag fram en omvärldsanalys kring hur andra länder utanför Sverige arbetar med att få in ekosystemtjänster i den kommunala planeringsprocessen. Både BEST-rapporten och omvärldsanalysen går att laddaFortsätt läsa ”Omvärldsanalys: Ekosystemtjänster i den kommunala planeringsprocessen utanför Sverige ”