Potentialen för integrering av urbana ekosystemtjänster i planeringen – Examensarbete

Mitt avslutande examensarbete handlade om hur olika aktörer förhåller sig till ekosystemtjänster och hur det påverkar potentialen att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Arbetet kan du läsa här.