Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA

Den här kursen utvecklade min kunskap i att förstå helheter och konsekvenser av beslut samt innebörden av att kompromissa för att maximera effekten för att uppfylla flera intressenters önskningar. Under kursens gång fick vi också göra oss bekanta med miljökonsekvensbeskrivningar, hur man utformar dessa, samt betydelsen av dem men också hur viktigt det är medFortsätt läsa ”Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA”

Planning Project – Driving Forces and Contemporary Tendencies

Ett projekt vars syfte var att utveckla förståelsen i vad som ligger bakom kontexten och situationen av platser och hur man från dess plats specifika utveckla ett projekt. Första delen av kursen hade fokus på litteratur inom planering och arkitektur och avslutades med ett projekt. Jag valde att arbeta med aktuella Hyllie. Projektet fokuserade påFortsätt läsa ”Planning Project – Driving Forces and Contemporary Tendencies”

Projektering och byggande av landskapsarkitektur

Det här var en kurs vars mål var att ge grundläggande kunskaper om landskapsarkitekturens hårda material och hur de används, markbyggnadsteknik och projektering av mark i urban miljö utifrån en verklighetsnära arbetsprocess. Huvuduppgift var att göra ett projekt med ett gestaltningsförslag som utvecklas till rationella och entydiga markbyggnadshandlingar med rutiner avpassade till standard och vedertagen praxis iFortsätt läsa ”Projektering och byggande av landskapsarkitektur”