Potentialen för integrering av urbana ekosystemtjänster i planeringen – Examensarbete

Mitt avslutande examensarbete handlade om hur olika aktörer förhåller sig till ekosystemtjänster och hur det påverkar potentialen att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Arbetet kan du läsa här.

Landscape Theory in Architectural and Planning Practice

Teorikurs som fokuserade på att utforska och diskutera olika grundläggande begrepp. Jag fick öva mina färdigheter att inta olika perspektiv, argumentera för min åsikt och ifrågasätta både min omvärld och mig själv. Vi avslutade kursen med att skriva en uppsats om valfritt ämne. Jag valde att föra en diskussion kring det dualistiska förhållandet mellan naturFortsätt läsa ”Landscape Theory in Architectural and Planning Practice”

Advanced Digital Landscape Analysis with GIS

Det har var en kurs i att fördjupa användandet av ArcGIS inom landskapsanalys. Målet med kursen var bara inte att lära mig programmet utan också att förstå tänkandet och användningen av kartor samt annan rumslig information. Under kursens gång testades vi delvis med en tentamen i grundläggande användning och funktion av programmet samt med ettFortsätt läsa ”Advanced Digital Landscape Analysis with GIS”

Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA

Den här kursen utvecklade min kunskap i att förstå helheter och konsekvenser av beslut samt innebörden av att kompromissa för att maximera effekten för att uppfylla flera intressenters önskningar. Under kursens gång fick vi också göra oss bekanta med miljökonsekvensbeskrivningar, hur man utformar dessa, samt betydelsen av dem men också hur viktigt det är medFortsätt läsa ”Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA”

Planning Project – Driving Forces and Contemporary Tendencies

Ett projekt vars syfte var att utveckla förståelsen i vad som ligger bakom kontexten och situationen av platser och hur man från dess plats specifika utveckla ett projekt. Första delen av kursen hade fokus på litteratur inom planering och arkitektur och avslutades med ett projekt. Jag valde att arbeta med aktuella Hyllie. Projektet fokuserade påFortsätt läsa ”Planning Project – Driving Forces and Contemporary Tendencies”

Projektering och byggande av landskapsarkitektur

Det här var en kurs vars mål var att ge grundläggande kunskaper om landskapsarkitekturens hårda material och hur de används, markbyggnadsteknik och projektering av mark i urban miljö utifrån en verklighetsnära arbetsprocess. Huvuduppgift var att göra ett projekt med ett gestaltningsförslag som utvecklas till rationella och entydiga markbyggnadshandlingar med rutiner avpassade till standard och vedertagen praxis iFortsätt läsa ”Projektering och byggande av landskapsarkitektur”