Omvärldsanalys: Ekosystemtjänster i den kommunala planeringsprocessen utanför Sverige 

Under vintern 2015-2016 gjorde jag en praktik på Ekologigruppen i Malmö. Som en del i deras arbete inom BEST-projektet  (Boverket och ekosystemtjänsterna) som drevs av Malmö stad tog jag fram en omvärldsanalys kring hur andra länder utanför Sverige arbetar med att få in ekosystemtjänster i den kommunala planeringsprocessen. Både BEST-rapporten och omvärldsanalysen går att laddaFortsätt läsa ”Omvärldsanalys: Ekosystemtjänster i den kommunala planeringsprocessen utanför Sverige ”

Volontärarbete, Borneo

Under en sommar åkte jag till en sumpregnskog i Palangkaraya, Borneo, för organisationen OUTROP som bedriver forskning inom primat och biodiversitet i regnskogen. Som volontär hjälpte man till med olika forskningsprojekt som ofta innebar långa och tuffa dagar i regnskogen där man allt som oftast samlade in data kring skogens hälsa i form av bådeFortsätt läsa ”Volontärarbete, Borneo”

Potential Gröna tak och väggar, SLU

Under hösten 2014 så arbetade jag för SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) med att undersöka potentialen för gröna tak på befintliga tak i Malmö inom projektet för BiodiverCity som Malmö Stad avslutade under hösten 2014. Resultatet är tänkt att redovisas på något vis under våren 2015. Nedan visas den storskaliga potentialen för gröna tak i Malmö (frånFortsätt läsa ”Potential Gröna tak och väggar, SLU”

Kulturmiljöprogrammet, Region Gotland

Under sommaren 2014 arbetade jag med ett framtagande av en kulturmiljökarta över Gotlands olika kulturmiljöer. Arbetet innebar mycket tolkning och digitalisering av äldre inventeringsmaterial samt uppbyggande av databaser för det digitaliserade materialet. Arbetet gjordes i MapInfo. För att komma till kartan som togs fram gå till: www.gotland.se/KMPGotland  

Länsstyrelsen Gotland

Under min tid på Gotlands Länsstyrelse var ett huvuduppdrag att göra ett vårdprogram för Brucebo, en gammal sekelskiftes trädgård, som skapats av konstnärsparet Bruce. Arbetet innebar mycket sökande i arkiven efter dokumentation av trädgården och inventering av trädgårdens arter samt att utforma övergripande riktlinjer för trädgårdens framtid. Mer information se: Vårdprogram för Brucebo