Omvärldsanalys: Ekosystemtjänster i den kommunala planeringsprocessen utanför Sverige 

Under vintern 2015-2016 gjorde jag en praktik på Ekologigruppen i Malmö. Som en del i deras arbete inom BEST-projektet  (Boverket och ekosystemtjänsterna) som drevs av Malmö stad tog jag fram en omvärldsanalys kring hur andra länder utanför Sverige arbetar med att få in ekosystemtjänster i den kommunala planeringsprocessen. Både BEST-rapporten och omvärldsanalysen går att laddaFortsätt läsa ”Omvärldsanalys: Ekosystemtjänster i den kommunala planeringsprocessen utanför Sverige ”

Potentialen för integrering av urbana ekosystemtjänster i planeringen – Examensarbete

Mitt avslutande examensarbete handlade om hur olika aktörer förhåller sig till ekosystemtjänster och hur det påverkar potentialen att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Arbetet kan du läsa här.

LÅT OSS VÄRMA DIG

Det här är ett projekt jag och två vänner, Malin Söderström och Åsa Holmqvist, arbetade med vid sidan av våra examensarbeten. Det var en tävling om att använda restvärme från industrier för att bidra till att skapa en mer hållbar stad. Vår idé utgick från att hållbar stadsutveckling måste grunda sig i att staden består av människorFortsätt läsa ”LÅT OSS VÄRMA DIG”

Volontärarbete, Borneo

Under en sommar åkte jag till en sumpregnskog i Palangkaraya, Borneo, för organisationen OUTROP som bedriver forskning inom primat och biodiversitet i regnskogen. Som volontär hjälpte man till med olika forskningsprojekt som ofta innebar långa och tuffa dagar i regnskogen där man allt som oftast samlade in data kring skogens hälsa i form av bådeFortsätt läsa ”Volontärarbete, Borneo”

Landscape Theory in Architectural and Planning Practice

Teorikurs som fokuserade på att utforska och diskutera olika grundläggande begrepp. Jag fick öva mina färdigheter att inta olika perspektiv, argumentera för min åsikt och ifrågasätta både min omvärld och mig själv. Vi avslutade kursen med att skriva en uppsats om valfritt ämne. Jag valde att föra en diskussion kring det dualistiska förhållandet mellan naturFortsätt läsa ”Landscape Theory in Architectural and Planning Practice”

Potential Gröna tak och väggar, SLU

Under hösten 2014 så arbetade jag för SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) med att undersöka potentialen för gröna tak på befintliga tak i Malmö inom projektet för BiodiverCity som Malmö Stad avslutade under hösten 2014. Resultatet är tänkt att redovisas på något vis under våren 2015. Nedan visas den storskaliga potentialen för gröna tak i Malmö (frånFortsätt läsa ”Potential Gröna tak och väggar, SLU”

Kulturmiljöprogrammet, Region Gotland

Under sommaren 2014 arbetade jag med ett framtagande av en kulturmiljökarta över Gotlands olika kulturmiljöer. Arbetet innebar mycket tolkning och digitalisering av äldre inventeringsmaterial samt uppbyggande av databaser för det digitaliserade materialet. Arbetet gjordes i MapInfo. För att komma till kartan som togs fram gå till: www.gotland.se/KMPGotland  

Länsstyrelsen Gotland

Under min tid på Gotlands Länsstyrelse var ett huvuduppdrag att göra ett vårdprogram för Brucebo, en gammal sekelskiftes trädgård, som skapats av konstnärsparet Bruce. Arbetet innebar mycket sökande i arkiven efter dokumentation av trädgården och inventering av trädgårdens arter samt att utforma övergripande riktlinjer för trädgårdens framtid. Mer information se: Vårdprogram för Brucebo

Advanced Digital Landscape Analysis with GIS

Det har var en kurs i att fördjupa användandet av ArcGIS inom landskapsanalys. Målet med kursen var bara inte att lära mig programmet utan också att förstå tänkandet och användningen av kartor samt annan rumslig information. Under kursens gång testades vi delvis med en tentamen i grundläggande användning och funktion av programmet samt med ettFortsätt läsa ”Advanced Digital Landscape Analysis with GIS”

Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA

Den här kursen utvecklade min kunskap i att förstå helheter och konsekvenser av beslut samt innebörden av att kompromissa för att maximera effekten för att uppfylla flera intressenters önskningar. Under kursens gång fick vi också göra oss bekanta med miljökonsekvensbeskrivningar, hur man utformar dessa, samt betydelsen av dem men också hur viktigt det är medFortsätt läsa ”Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA”